Loftshøjde

Loftshøjden i et hus har som nævnt i tidligere indlæg stor betydning for oplevelsen af rummelighed i de enkelte rum.

Når vi har besøgt udstillingshuse med lidt højere loftshøjde (260cm) end de normale 235-240 cm  loftshøjde, har det en dramatisk effekt på oplevelsen af rummene. Rum med 260 cm fra gulv til loft opleves helt enkelt større end rum med normal loftshøjde og samme areal.
Et 10 m² rum med 260 cm til loftet har den samme rummelighedsoplevelse, som et 12 m² rum med 240 cm til loftet.

Et rum med meget højt til loftet (>300cm) har dog den negative effekt at rummet kan opleves upersonligt, koldt og rummet kan være svært at gøre intimt og hyggeligt.
Der skal gøres lidt ekstra ud af indretning og belysning, hvis f.eks. en stue med højt til loftet skal opleves hyggelig og intim.

Mennesker og dyr kan føle sig utilpas eller ligefrem blive stressede ved at opholde sig i trange rum.

Vi håber at finde plads til en forøgelse af loftshøjden over hele huset i vores budget. 🙂

Oplevelse af rummelighed

Som et led i at træffe de rigtige beslutninger, vælge de rigtige begrænsninger og få styr på de mange afklaringer, kan det være en god øvelse at grave et spadestik dybere.

Jeg har brugt aftenen på at læse litteratur om hvordan rummelighed i rum opleves af menneskets hjerne. Hvilke virkemidler der er mest effektive og mest økonomiske for at opnå så rummelige rum, som muligt.

Et rums dimensioner har meget at sige i forhold til hvordan rummet opfattes af den menneskelige hjerne. F.eks. kan rum opfattes større, mindre, smallere, intime, åbne, højere, bredere, etc. end de i virkeligheden er, alene ved at skrue på rummenes proportioner, farver og lys.

Er loftshøjden f.eks. højere end bredden i et aflangt rum, vil rummet opfattes som smalt og trangt. Loftshøjden må som tommelfingerregel aldrig overstige den korteste af gulvets dimensioner.

Aflange rum opfattes større end et kvadratisk rum, selvom rummene har det samme areal.

Lofthøjden er en stor den af oplevelsen af rummelighed i et rum. Jo højere til loftet jo mere rummeligt opleves et rum. Omvendt bliver et rum med højt til loftet mindre intimt og der skal gøres større anstrengelser for at gøre et rum med højt til loftet hyggeligt. 🙂

Farven på rummets overflader har også en indflydelse på hvor stort et rum opleves. Studier viser at et rum med et lysere loft end væggene opleves højere. Vi har nok alle oplevet at være i et rum med et mørkt loft hvor det nærmest virker som om man får loftet ned i hovedet.

Mængden af lys og udformning af vinduerne har også en stor effekt på oplevelsen af rummelighed.
Lyse rum opleves generelt rummeligere end mørke rum.

Referencer
Surface lightness influences perceived room height
Perceived Spaciousness and Preference in Sequential Experience
Effects of Area, Height, Elongation and Color on Perceived Spaciousness