Tagkonstruktion og ventilation

I dag blev de sidste spær monteret og opbygning af trækonstruktion til murkronerne blev påbegyndt.

Nu er det muligt at danne sig et indtryk af hvor højt huset nurværk reelt bliver.

Der blev også monteret rør til ventilationsanlægget i det meste af huset.