Flyttetid

Så er tiden endelig kommet hvor vi skal fraflytte vores hus og flytte til en midlertidig lejlighed indtil huset står klar.

Det kunne desværre ikke lade sig gøre at flytte direkte fra det gamle hus til det nye, men det bliver formentlig en meget sjov oplevelse at klemme familien sammen i et lille rækkehus for en stund. 🙂

Nu kan det nye hus kun blive for langsomt færdigt! 😉

Tørretid

I dag har der ikke været noget aktivitet på huset, selvfølgelig fordi det er lørdag, men også fordi den beton som blev fyldt på i går skal have tid til at tørre og størkne ordentligt.

Betonen er i dag tilstrækkeligt tør til at man kan gå på betondækket. Det er en fantastisk oplevelse nu at befinde sig i den kommende gulvhøjde. Vi får nu den rigtige oplevelse af hvor højt huset egentlig ligger på grunden. 🙂

Betonstøbning

I dag var det endelig tid til at fylde beton i fundamentet til vores nye hus.

Den første lastbil ankom med 7:06 og herefter kørte to lastbiler i fast rutefart med beton indtil fundamentet var fyldt.

Beton opfyldningen markerer for os en afslutning af de forberedende øvelser. Nu vil vi for alvor komme til at se forandringer, når huset begynder at skyde op i højden. 🙂

Gulvvarme og afsluttende isolering

I dag rykkede de effektive håndværkere ind og fik lagt gulvvarme i hele huset.

Gulvvarmen er selvfølgelig samlet pænt i teknikskabet i det kommende bryggers.

Som det første blev mindre revner og fordybninger i isoleringen i gulvet omhyggeligt fyldt op med skum.

Kloakering til regnvand

I det fantastiske vejr blev der i dag etableret kloakering til regnvand fra nedløbsrør rundt om huset.

Spildevand og regnvand separeres og samles i hver deres samlebrønd på grunden. Fra brønden føres de hvert for sig ud til samlebrønde i vejen.

Gulvisolering og koldt vand

Så er håndværkerne gået igang med at isolere gulvet med tyk “flamingo” og under denne trækkes det kolde vand til toiletter og vandhaner.

Den hvide “flamingo” er af en særlig stabil type som kan klare vægten af de bærende vægge i huset. Desuden gøres der klar til at lave en kanel igennem huset til det varme vand, så det varme vand dels er isoleret fra den kolde jord under huset og isoleret fra gulvvarmen længere oppe i gulvkonstruktionen.

Randfundament

Entreprenøren har de sidst to dage været travlt optaget med at etablere randfundamentet til vores nye hus.

Der begynder at tegne sig et godt billede af husets endelige placering på grunden, afstande til skel, træernes placering i forhold til vinduerne, træernes skygge på huset og lignende. Vi begynder generelt at få svar på flere af de åbne spørgsmål som vi tidligere har haft svært ved at besvare. 🙂