Indvendige tømrere er gået i gang

2 Plan Huset bruger forskellige håndværkere til forskellige discipliner i det samme fag. En tømrer er derfor ikke bare en tømrer. F.eks. bruger man indvendige tømrere, som er specialiserede i indvendigt gipsarbejde og udvendige tømrere, som monterer spær og alt udvendigt træværk.
For ikke byggekyndig som os, giver det tryghed at vide at håndværkerne, er specialiserede indenfor en snævre kompetencer.

De indvendige tømrere ankom i dag til huset for første gang sammen med en ordentlig røvfuld materialer, så som gipsplader, akustikplader, karme, døre og meget andet, til det indvendige arbejde.

Den første hele gavl er muret op.

Murerne er fortsat flittige, de har nu afsluttet en hel gavl. så vi får et indtryk af det færdige resultat i fuld højde. 🙂
Black Beauty murstenen har et fantastisk “spil”, som skifter afhængig af hvordan lyset rammer stenen.

Flisemureren har færdiggjort gulvet i alrummet og har bevæget sig ud i gangen og har lagt gulvet i badeværelset i forældreafdelingen. Gulvet er blevet præcis som vi håbede på! 🙂

Tørretid

I dag har der ikke været noget aktivitet på huset, selvfølgelig fordi det er lørdag, men også fordi den beton som blev fyldt på i går skal have tid til at tørre og størkne ordentligt.

Betonen er i dag tilstrækkeligt tør til at man kan gå på betondækket. Det er en fantastisk oplevelse nu at befinde sig i den kommende gulvhøjde. Vi får nu den rigtige oplevelse af hvor højt huset egentlig ligger på grunden. 🙂

Kloakering til regnvand

I det fantastiske vejr blev der i dag etableret kloakering til regnvand fra nedløbsrør rundt om huset.

Spildevand og regnvand separeres og samles i hver deres samlebrønd på grunden. Fra brønden føres de hvert for sig ud til samlebrønde i vejen.

Gulvisolering og koldt vand

Så er håndværkerne gået igang med at isolere gulvet med tyk “flamingo” og under denne trækkes det kolde vand til toiletter og vandhaner.

Den hvide “flamingo” er af en særlig stabil type som kan klare vægten af de bærende vægge i huset. Desuden gøres der klar til at lave en kanel igennem huset til det varme vand, så det varme vand dels er isoleret fra den kolde jord under huset og isoleret fra gulvvarmen længere oppe i gulvkonstruktionen.

Randfundament

Entreprenøren har de sidst to dage været travlt optaget med at etablere randfundamentet til vores nye hus.

Der begynder at tegne sig et godt billede af husets endelige placering på grunden, afstande til skel, træernes placering i forhold til vinduerne, træernes skygge på huset og lignende. Vi begynder generelt at få svar på flere af de åbne spørgsmål som vi tidligere har haft svært ved at besvare. 🙂

Mega sandkasse!

Entreprenøren har i dag gravet ud til sandpuden som huset skal placeres ovenpå.

Desuden blev der gravet brønde ned, hvor spilde- og regnvandskloakering kobles på stikledningerne i vejen.

Udgravning til kloakering skabte en lidt udfordringer for entreprenøren da det var nødvendigt at grave væsentligt dybere end de normalt gør, før de fandt samlebrøndene.

I morgen er det planen at landinspektøren ankommer og sætter huset af på grunden med galjer og højde kote.