Loftshøjde

Loftshøjden i et hus har som nævnt i tidligere indlæg stor betydning for oplevelsen af rummelighed i de enkelte rum.

Når vi har besøgt udstillingshuse med lidt højere loftshøjde (260cm) end de normale 235-240 cm  loftshøjde, har det en dramatisk effekt på oplevelsen af rummene. Rum med 260 cm fra gulv til loft opleves helt enkelt større end rum med normal loftshøjde og samme areal.
Et 10 m² rum med 260 cm til loftet har den samme rummelighedsoplevelse, som et 12 m² rum med 240 cm til loftet.

Et rum med meget højt til loftet (>300cm) har dog den negative effekt at rummet kan opleves upersonligt, koldt og rummet kan være svært at gøre intimt og hyggeligt.
Der skal gøres lidt ekstra ud af indretning og belysning, hvis f.eks. en stue med højt til loftet skal opleves hyggelig og intim.

Mennesker og dyr kan føle sig utilpas eller ligefrem blive stressede ved at opholde sig i trange rum.

Vi håber at finde plads til en forøgelse af loftshøjden over hele huset i vores budget. 🙂